O nama

Tvrtka HAMBURGER RECYCLING ENS D.O.O., Trebež 2, Zabok osnovana je u Republici Hrvatskoj za prikupljanje i obradu otpadnog papira, neopasne plastike te drugih sekundarnih sirovina, kao i za poslove sortiranja komunalne miješane ambalaže.

Članica je austrijskog koncerna PRINZHORN HOLDING GmbH.

Koncern je osnovan prije više od 150 godina, a neko vrijeme djelovao je i pod imenom Hamburger - Dunapack - Mosburger.

Sada koncern nosi naziv Prinzhorn Holding GmbH, unutar kojeg se nalaze tri divizije.

Containerboard diviziju čine tvornice papira u Njemačkoj, Austriji i Mađarskoj.

Packaging divizija se bavi proizvodnjom transportne ambalaže od valovite ljepenke i već nekoliko godina je prisutna na hrvatskom tržištu kao tvornica za proizvodnju kartonske transportne ambalaže VALOVITI PAPIR-DUNAPACK D.O.O. u Zaboku.

Treća divizija Prinzhorn Holdinga jest Hamburger Recycling Group koja djeluje u 13 zemalja Europe i u svom sastavu broji 28 centara za recikliranje.

Jedan od centara je Hamburger Recycling Ens, greenfileld investicija u Poduzetničkoj zoni Sveta Helena.

Prateći pozitivne trendove u Europskoj Uniji u tehnologiji proizvodnje kartona i papira te koristeći najnovija dostignuća iz ekologije, Koncern se sve više okreće skupljanju otpadnog kartona i papira, otpadne plastike i folije te drugih vrsta sekundarnih sirovina kao sirovine za recikliranje i proizvodnju papira i transportne ambalaže na principima društveno odgovorne kompanije.

Izgradnja Centra za prikupljanje otpadnog papira i neopasne plastike u Poduzetničkoj zoni Sv. Helena započela je u veljači 2008. a završetak radova i početak rada Centar je imao početkom listopada 2008.

Nakon tehničkog pregleda i izdavanja Uporabne dozvole Centar je dobio Dozvolu za gospodarenje otpadom za poslove sakupljanja i obrade otpadnog papira i neopasne plastike sukladno zakonskoj regulativi.

Reciklažni centar ima svu infrastrukturu potrebnu za uspješno sakupljanje otpadnog papira i pružanje usluga našim poslovnim partnerima. Reciklažni centar Sv. Helena čini cca 13.000 m² ukupne površine, od čega je 2.500 m2 natkrivena proizvodna hala sa poslovnim prostorima.

Hamburger Recycling Ens je osnovan sukladno pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske za područje djelatnosti skupljanja skladištenja i obrade otpada. Za potrebe svoje djelatnosti, tvrtka posjeduje sve tražene dozvole te je upisana u očevidnike uvoznika i izvoznika neopasnog otpada i u očevidnik prijevoznika neopasnog otpada.

Plan poslovnog razvoja Hamburger Recycling ENS-a na području Hrvatske je širenje poslovanja sa namjerom sakupljanja svih kategorija otpadnog papira i to kroz financiranje i gradnju objekata za sakupljanje i obradu otpadnog papira i neopasne plastike te drugih vrsta sekundarnih sirovina u nekoliko najvećih gradova/županija (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek) kako bi se procesom sakupljanja pokrila cijela Republika Hrvatska. Riječ je o novim tvorničkim halama koje će se graditi u Poduzetničkim zonama prema najboljim iskustvima EU u području gospodarenja otpadom.

Misija

Oporabljujemo vrijedne sirovine i i aktivno sudjelujemo u stvaranju nove vrijednosti za naše klijente.

Vizija

Klijentima predano nudimo najbolja rješenja na području recikliranja, papira i pakiranja.

Temeljne vrijednosti

Užitak nam je doprinositi uspjehu naših klijenata.

Naše inovacije u službi su rješenja namijenjenih klijentima.

S poštovanjem se odnosimo jedni prema drugima baš kao i prema okolišu.

Naš uspjeh počiva na timskom duhu i poduzetništvu.

Potičemo održivi razvoj naših zaposlenika.
 

Linkovi